St’ Nicholas Business Club Inaugural Celebration Highlights

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, η πολυπόθητη νέα επιχειρηματική λέσχη St’ Nicholas Business Club, άνοιξε τις πόρτες της σε περισσότερους από 230 καλεσμένους και γιόρτασε πανηγυρικά την έναρξη λειτουργίας της. 

Στην μεγαλοπρεπή αυτή εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν γερουσιαστές, βουλευτές, εκλεκτοί εκπρόσωποι του χώρου της Ναυτιλίας, της Ιατρικής, της Πολιτικής, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, του Τουρισμού, της Τεχνολογίας, της Αμερικανοελληνικής Οργάνωσης AHEPA από όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και πολλά μέλη από τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο.

Επίσης, τιμητικοί προσκεκλημένοι της εκδήλωσης ήταν ο Αμερικάνος Γερουσιαστής κ. Lou Raptakis, η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Εφραίμογλου Σοφία, καθώς επίσης και ο Κυβερνήτης της Ahepa Ελλάδος κ. Καραπιπέρης Χρήστος και ο ύπατος Κυβερνήτης της Ahepa Ευρώπης κ. Βασίλης Πετκίδης, οι οποίοι σηματοδότησαν την έναρξη λειτουργίας του St’ Nicholas Business Club, κόβοντας την κορδέλα των εγκαινίων, μαζί με τον Πρόεδρο και Ιδρυτή της λέσχης κ. Δημήτρη Ματθαίου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τους προαναφερόμενους επίτιμους καλεσμένους, όπως επίσης και από τον Πρόεδρο και Ιδρυτή της επιχειρηματικής λέσχης “St’ Nicholas Business Club”, κ. Δημήτριο Ματθαίου, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: “Είναι σπουδαίο να πορευόμαστε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά με αξιοπρέπεια, εντιμότητα και προσφορά. Να κάνουμε μια διαδρομή σημαντική, που το αποτύπωμά της θα αφήνει ανάγλυφα τα ίχνη του Ανθρώπου με διαχρονικές αξίες και αρχές πάνω στη γη και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και είναι ακόμα πιο σπουδαίο να είμαστε γενναιόδωροι! Γιατί το αληθινό φωτοστέφανο στις πράξεις μας το θέτει μόνο η καρδιά των άλλων. Ας κάνουμε αυτή τη λέσχη ένα φάρο για την επιχειρηματικότητα, τη ναυτιλία, τη φιλανθρωπία και την ελληνική κληρονομιά. Ας φέρει αυτή η λέσχη την αλλαγή, την ελπίδα και την αριστεία που όλοι επιθυμούμε.”

Με το πέρας των ομιλιών, σημείο κορύφωσης αποτέλεσαν τα εκθαμβωτικά πυροτεχνήματα, τα οποία φώτισαν περίτεχνα τον ουρανό, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο μια μαγική και λαμπερή ατμόσφαιρα.
Στην συνέχεια ακολούθησε το cocktail party, κατά την διάρκεια του οποίου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να διαπνευστούν από το πνεύμα της νέας επιχειρηματικής λέσχης, να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν ιδέες.

Το “St’ Nicholas Business Club” δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης και συνεργασίας, καθώς επίσης και για κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, για επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ειδικούς, τόσο από τον Ναυτιλιακό, Ιατρικό και από τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο, όσο και από μέλη της Πολιτικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Ο κ. Ματθαίου ως Πρόεδρος και Ιδρυτής του εμβληματικού St’ Nicholas Business Club, ευχαριστεί θερμά τους ευεργέτες τους χορηγούς και τα ιδρυτικά μέλη αυτής της λέσχης, όπως επίσης και τους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης των εγκαινίων για τη συμμετοχή τους και δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση, συνεργασία και ανάπτυξη για τα μέλη της νέας επιχειρηματικής λέσχης, καθώς επίσης και να δημιουργήσει ένα ισχυρό Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό αποτύπωμα.

Το φως που μας οδηγεί θα γίνει ο φάρος για καλές πράξεις, ομαδικότητα, ευγένεια, γενναιοδωρία, προσφορά και αγάπη. Αυτή είναι άλλωστε και η κύρια αποστολή μας. Μαζί, να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλό, δίκαιο και γεμάτο αγάπη! 


On Sunday, September 24, 2023, the highly anticipated new business club, St. Nicholas Business Club, opened its doors to more than 230 guests and celebrated the commencement of its operations in a grand event.

Among the distinguished attendees were senators, members of parliament, prominent representatives from the fields of Shipping, Medicine, Politics, the Academic community, Tourism, Technology, and the American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) from all over Greece. Additionally, many members from the broader business community were present.

Honorary guests of the event included American Senator Mr. Lou Raptakis, the President of the Athens Chamber of Commerce and Industry, Ms. Sofia Efraimoglou, as well as the Governor of AHEPA Greece, Mr. Christos Karapiperis, and the Supreme Governor of AHEPA Europe, Mr. Vasilis Petkidis. They marked the opening of the St. Nicholas Business Club by cutting the ribbon at the inauguration ceremony, along with the President and Founder of the club, Mr. Dimitris Matthaiou.

During the event, speeches were delivered by the aforementioned honorary guests, as well as by the President and Founder of the “St. Nicholas Business Club,” Mr. Dimitris Matthaiou. He stated, “It is essential for us to progress both professionally and personally with dignity, integrity, and contribution. Let us embark on a significant journey, leaving indelible marks of timeless values and principles on Earth and in the history of humanity. Moreover, it is even more crucial to be generous, as true excellence in our actions is determined by the hearts of others. Let us make this club a beacon for entrepreneurship, shipping, philanthropy, and Greek heritage. May this club bring the change, hope, and excellence that we all desire.”

The highlight of the event was the dazzling fireworks display that illuminated the sky, creating a magical and radiant atmosphere. Following the speeches, a cocktail party ensued, providing guests with the opportunity to immerse themselves in the spirit of the new business club, network, and exchange ideas.

The “St. Nicholas Business Club” was established with the aim of serving as a space for meetings and collaboration, as well as for social and philanthropic activities, for entrepreneurs, professionals, and experts from the Shipping, Medical, and broader business communities, as well as members of the Political and Academic communities.

Mr. Matthaiou, as the President and Founder of the iconic St. Nicholas Business Club, warmly thanked the benefactors, sponsors, and founding members of the club, as well as the attendees of the inauguration event, committing to continue providing opportunities for networking, collaboration, and growth for the members of the new business club, while also creating a strong philanthropic and social impact.

The light that guides us will become a beacon for good deeds, teamwork, civility, generosity, contribution, and love. This is, after all, our primary mission. Together, let us strive to create a world that is good, just, and filled with love!