Η ONEX SHIPYARDS ανήκει στην μεγάλη οικογένεια του Green Award Foundation, προκειμένου να παρέχει περιβαντολλογικά κίνητρα σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου

Ως Πρόεδρος του Διεθνούς Περιβαντολλογικού Οργανισμού Green Award Foundation, θα ήθελα να καλωσορίσω την Onex Shipyards & Onex Neorion στην μεγάλη οικογένεια των Green Award Incentive Providers.  Προς ενημέρωσή σας, η υπέρλαμπρη τελετή βράβευσης της…

Continue ReadingΗ ONEX SHIPYARDS ανήκει στην μεγάλη οικογένεια του Green Award Foundation, προκειμένου να παρέχει περιβαντολλογικά κίνητρα σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου