You are currently viewing Η AHEPA Maritime St’ Nicholas αρωγός στην πυροπροστασία της Βόρειας Εύβοιας με τη δωρεά δύο πυροσβεστικών οχημάτων

Η AHEPA Maritime St’ Nicholas αρωγός στην πυροπροστασία της Βόρειας Εύβοιας με τη δωρεά δύο πυροσβεστικών οχημάτων

09.07.2022

Η AHEPA Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas, στο πλαίσιο της πολυδιάστατης κοινωνικής δράσης της, προέβη πρόσφατα σε μια πράξη ύψιστης σημασίας με την προσφορά δύο σύγχρονων πυροσβεστικών οχημάτων στις περιοχές της Βόρειας Ευβοίας, και συγκεκριμένα στην Ιστιαία και στο Μαντούδι, που επλήγησαν από τις εφιαλτικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού. 

Μετά την μεγαλοπρεπή τελετή παράδοσης των οχημάτων στο Ζάππειο Μέγαρο, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, της διπλωματίας και της αυτοδιοίκησης, πλήθος εκπροσώπων της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Αλέξιος Ράπανος, και ο Supreme President Order of AHEPA, κ. Jimmy Kokotas, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας της AHEPA Maritime St’ Nicholas, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Capt. Δημήτριο Ματθαίου, το Σάββατο, 9 Ιουλίου 2022, στην Ιστιαία Εύβοιας, όπου είναι η έδρα του Πυροσβεστικού κλιμακίου και των οχημάτων, με αφορμή την αντιπυρική περίοδο του καλοκαιριού και στόχο την περαιτέρω εμψύχωση των ανδρών του τοπικού Πυροσβεστικού Σώματος στην επιτέλεση του δύσκολου έργου τους και την επιτόπια διαπίστευση της ετοιμότητας και της αξιοποίησης των δωρηθέντων οχημάτων. Την αποστολή τίμησε με τη συμμετοχή του ο Κυβερνήτης της AHEPA HELLAS, κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης.  

Ήταν μια επίσκεψη κατάφορτη συναισθημάτων και υπερηφάνειας για μια πανέμορφη περιοχή της Ελλάδας, την Εύβοια, που δοκιμάστηκε σκληρά από τη λαίλαπα των πυρκαγιών και όρθωσε ξανά το ανάστημά της.  Ο Πρόεδρος του Chapter, Capt. Δημήτριος Ματθαίου, τόνισε ότι μέγιστος κοινωνικός και εθνικός στόχος όλων των πολιτών οφείλει να είναι η διαρκής και ανιδιοτελής προσφορά προς τη δοκιμαζόμενη κοινωνία, καθώς και η προστασία των δασών της χώρας μας, τα οποία παρέχουν ανεκτίμητα αγαθά για την επιβίωσή μας, αλλά και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, που είναι η υπέρτατη αξία. 

Άξιοι της ευγνωμοσύνης όλων μας είναι οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, που με ηρωισμό, εξαιρετικό θάρρος και επαγγελματισμό, προστατεύουν τους ανθρώπους, τις περιουσίες τους και το φυσικό μας περιβάλλον. Για τους λόγους αυτούς κάθε συνεισφορά στο έργο τους είναι επιβεβλημένη και αναγκαία.

Αξιέπαινοι, επίσης, για την πολύτιμη οικονομική συνεισφορά  τους είναι όλοι οι Αδελφοί, μέλη του Ναυτιλιακού Τμήματος της AHEPA, όσο και οι φίλοι της ΑΗΕΡΑ, οι οποίοι υποστήριξαν τη μεγάλη αυτή δωρεά και συνέβαλαν στη συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού για την αγορά των δύο οχημάτων με υψηλές προδιαγραφές, ώστε να ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Βόρειας Ευβοίας.

Τα δάση μας και τα πλούσια οικοσυστήματά τους με την περιβαλλοντική, αισθητική και οικονομική αξία τους είναι η αρχέγονη φυσική μας κληρονομιά, μια αστείρευτη φυσική πηγή ζωής και έμπνευσης, που ταυτίζεται με την ύπαρξη, την πορεία και την πρόοδο του ανθρώπου στο πέρασμα των αιώνων. Υποχρέωση όλων είναι η κοινωνική εγρήγορση για την προστασία και τη διαφύλαξή τους, που είναι ο μονόδρομος για την περιβαλλοντική προστασία και το ανάχωμα για την κλιματική αλλαγή. 

Στον αγώνα αυτόν ο ναυτιλιακός βραχίονας της ΑΗΕΡΑ και τα υφιστάμενα τριακόσια (300) ένθερμα μέλη του, που ενστερνίζονται τις αξίες της προσφοράς και του ανθρωπισμού και προάγουν την αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία και την ηθική συνεργασία, τάσσονται ολόψυχα και ομόθυμα ως αρωγοί της εθνικής προσπάθειας για τη συνένωση όλων των δυνάμεων προς αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

AHEPA Maritime St’ Nicholas aids the fire protection of North Evia with the donation of two firetrucks

AHEPA Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas, as part of its multi-dimensional social action, has recently implemented an act of utmost importance, by offering two modern firetrucks to the areas of North Evia, namely Istiaia and Mantoudi, which were affected by the nightmarish wild fires of last summer.

Following the magnificent ceremony of the vehicles delivery at Zappeio Megaro, which was honored with the presence of prominent personalities of politics, diplomacy and local governance, a number of representatives of the maritime and business community, as well as the Chief of the Fire Department, Mr. Alexios Rapanos, and the Supreme President of the Order of AHEPA, Mr. Jimmy Kokotas, a delegation visit of AHEPA Maritime St’ Nicholas took place, led by President Capt. Dimitrios Mattheou, on Saturday July 9, 2022, in Istiaia, Evia, where the Fire Department and firetrucks are headquartered, on the occasion of the summer fire-fighting season, aiming to further encourage the men of the local Fire Brigade in the accomplishment of their difficult work and to the on-site accreditation of the preparedness and utilization of the donated vehicles. This mission was honored with the participation of the Governor of AHEPA HELLAS, Mr. Konstantinos Varsamis.

It was a visit loaded by emotions and pride for a beautiful region of Greece, Evia, which was severely tested by the rant of wild fires and managed to stand tall again. The President of the Chapter, Capt. Dimitrios Mattheou, emphasized that the maximum social and national goal for all citizens should be the continuous and selfless contribution to our tested society, as well as the protection of our country’s forests, which provide invaluable goods for our survival, but also the protection of human life, which is the supreme value.

The firefighters and volunteers are worthy of gratitude from all of us, who with heroism, extraordinary courage and professionalism, protect people, their properties and our natural environment. For these reasons, any contribution to their work is imperative and necessary.

Praiseworthy for their valuable financial contribution are also all Brothers, members of the Maritime Chapter of AHEPA, as well as the friends of AHERA, who supported this large donation and contributed to the collection of the amount required for the purchase of the two high standard vehicles, so as to completely satisfy the needs of the Fire Fighting Services of North Evia.

Our forests and their rich ecosystems with their environmental, aesthetic and economic value are our primordial natural heritage, an inexhaustible natural source of life and inspiration, identified with the existence, course and progress of man over the centuries. Social alertness is everyone’s obligation for their protection and preservation, being a one-way path for environmental protection and our embankment against climate change.

In this fight, the shipping branch of AHERA and its three hundred (300) fervently existing members, who embrace the values of offering, humanitarianism and promotion of solidarity, charity and moral cooperation, stand wholeheartedly and unanimously as helpers of the national effort to unite all forces to front against the wild fires and the consequences of the climate crisis.