Στις 22 Μαίου, 2018 ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση της συμβουλευτικής επιτροπής των ναυτιλιακών προγραμμάτων του ALBA (Business Advisory Committee) στις εγκαταστάσεις του ALBA Graduate Business School, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος.

Η ετήσια αυτή συνάντηση που αποτελείται από επίλεκτα στελέχη σημαντικών ναυτιλιακών εταιρειών έχει στόχο αφενός την πληροφόρηση της επιτροπής για τις εξελίξεις των ναυτιλιακών προγραμμάτων της Σχολής, αλλά και την ενημέρωση των ακαδημαϊκών υπευθύνων του ALBA επί των πραγματικών αναγκών και σημερινών απαιτήσεων της ναυτιλιακής αγοράς.