Δ. Ματθαίου: Θα πρέπει να είναι ηγέτης στην αγορά της