Συμφωνία CETA ΕΕ-Καναδα

Η Ε.Ε. και ο Καναδάς υπέγραψαν την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 στις Βρυξέλλες, τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Παραμένει όμως το επόμενο στάδιο: η συνθήκη να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό και το Καναδικό κοινοβούλιο, προτού τεθεί σε προσωρινή και μερική εφαρμογή.

Η CETA, έχει ως κύριο σκοπό, την κατάργηση των τελωνειακών δασμών μεταξύ Καναδά και κάθε χώρας, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 1,6% των εισαγωγών και το 2,0% των εξαγωγών. Η Ε.Ε. υποστηρίζει ότι η CETA θα καταργήσει το 99% των εμπορικών δασμών και θα συμβάλλει στην τόνωση των εμπορικών σχέσεων με τον Καναδά κατά 12 δισ. ευρώ ετησίως, συντελώντας στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας.

Στον αντίποδα, οι πολέμιοι της συμφωνίας ισχυρίζονται ότι η CETA παραχωρεί σημαντικά προνόμια στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα δύνανται να ανατρέπουν νομικές αποφάσεις των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε. Ειδική μνεία γίνεται και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως και στην ποιότητα των προϊόντων.

Η συμφωνία αντιμετωπίζεται ως η πλέον προσοδοφόρος και για τις δύο πλευρές, αναμένεται πως θα ωθήσει σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές μέσω της αύξησης των εξαγωγών, της μείωσης του κόστους των εισαγωγών και θα δημιουργήσει ευκαιρίες συνεργασίας. Χαρακτηρίζεται ως η πλέον αποδοτική συμφωνία που έχει επιτύχει η Ε.Ε. στην μέχρι τώρα πορεία της, στους τομείς των υπηρεσιών και των επενδύσεων. Οι Ευρωπαϊκές Εταιρίες θα τυγχάνουν πλεονεκτικής αντιμετώπισης ως προς την σύναψη εμπορικών συμφωνιών, ειδικά στο θέμα της μεταφοράς φορτίων, καθώς ήδη από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας, η μείωση των δασμών για προϊόντα προερχόμενα από την Ε.Ε. θα είναι της τάξεως των 400 εκ. ευρώ, ενώ με την πλήρη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, η μείωση των δασμών υπολογίζεται πως θα ανέλθει στα 590 εκ. ευρώ ετησίως. Όλα τα προαναφερθέντα θα καταστήσουν τις Ευρωπαϊκές Εταιρίες και τα προϊόντα τους πιο ανταγωνιστικά στην Καναδική αγορά.

Όσον αφορά τις μεταφορές αγαθών δια θαλάσσης, περίπου το 47% του εμπορίου μεταξύ Καναδά και Ε.Ε. μεταφέρεται με πλοία, ποσοστό που η CETA αναμένεται να αυξήσει κατά 20%. Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων του λιμένα του Μόντρεαλ αλλά και άλλων Καναδικών λιμένων στις ανατολικές ακτές της χώρας, όλοι προετοιμάζονται για την αναμενόμενη αύξηση της εμπορικής κίνησης στο εγγύς μέλλον.

Τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα του Καναδά που αναμένεται να ωφεληθούν από την συμφωνία είναι αγροτικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά, ξυλεία και ανταλλακτικά αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Ροή εισαγωγών αναμένεται στα βιομηχανικά αγαθά, προϊόντα διατροφής, μηχανήματα και εξοπλισμό. Σχεδόν όλα τα προαναφερθέντα αγαθά μεταφέρονται από και προς τον Καναδά δια θαλάσσης. Τα στατιστικά στοιχεία για τον λιμένα του Μόντρεαλ, δείχνουν πως το 44% των εισαγομένων αγαθών προέρχονται από αγορές της κεντρικής και βορείου Ευρώπης, μεταφερόμενα με Containers, ενώ ένα επιπλέον 20% προέρχονται από Μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες.

Για την Ευρωπαϊκή ναυτιλία, σημαντικά αμοιβαία οφέλη αναμένονται, καθώς η συμφωνία CETA θα ενισχύσει την μεταφορική δραστηριότητα από τους λιμένες των ανατολικών ακτών του Καναδά προς την Ευρώπη. Η χωρίς τελωνειακούς δασμούς πρόσβαση σε μεγάλες αγορές, θα οδηγήσει σε διεύρυνση του ρυθμού των μεταφορών, διαμορφώνοντας ένα κλίμα σταθερότητας στις ναυλώσεις και επαναφέροντας την κερδοφορία στους τομείς των χύδην και συσκευασμένων φορτίων. Πέραν της ήδη υπογεγραμμένης συμφωνίας CETA, υπό διαπραγμάτευση βρίσκονται και άλλες παρόμοιες συμφωνίες για προσβάσεις σε μεγάλες αγορές, όπως των ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας TTIP (ή Tafta), της Ιαπωνίας μέσω της συμφωνίας EU-Japan FTA, αλλά και της αμοιβαίας συμφωνίας Trade in Services Agreement (TiSA) 23 μελών του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου (World Trade Organisation – WTO), μεταξύ των οποίων είναι και η Ε.Ε. που όλες αυτές μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% της παγκόσμιας ζήτησης μεταφορικών υπηρεσιών.